Pomocnik Historyczny

Rurykowicze

Iwan Groźny. Obraz Jana Matejki z II poł. XIX w. Iwan Groźny. Obraz Jana Matejki z II poł. XIX w. AN
Przybyli na Ruś ze Skandynawii, stworzyli słowiańskie państwo, które urządzili na wzorach bizantyjskich: autokratyczno-kościelne, z silną sakralizacją władzy.
Chrzest Włodzimierza. Strona z Latopisu Radziwiłłowskiego, XV-wiecznej kopii historii Rusi Kijowskiej od V do VIII w.Getty Images Chrzest Włodzimierza. Strona z Latopisu Radziwiłłowskiego, XV-wiecznej kopii historii Rusi Kijowskiej od V do VIII w.

Normandzkie tropy. „Ziemia nasza wielka jest i obfita, a ładu w niej nie ma. Przychodźcie więc rządzić i władać nami”. Wedle „Powieści lat minionych” z XII w., zapewne autorstwa mnicha Nestora, plemiona słowiańskie skupione wokół Nowogrodu tak miały zaprosić Waregów, czyli wikingów (Normanów) ze Skandynawii. Na ich czele stał wódz Ruryk z braćmi, a autor nazywał Waregów Rusią (Rhos).

Pomocnik Historyczny „Wielkie dynastie Europy” (100097) z dnia 07.07.2015; Wielkie dynastie Europy; s. 30