Pomocnik Historyczny

Czarna legenda Bolesława Szczodrego

Domniemany grobowiec Bolesława II Szczodrego na benedyktyńskim cmentarzu w Ossiach (Karyntia). Rysunek z 1864 r. Domniemany grobowiec Bolesława II Szczodrego na benedyktyńskim cmentarzu w Ossiach (Karyntia). Rysunek z 1864 r. AN

Wydawać by się mogło, że rządy Bolesława Szczodrego (Śmiałego) to pasmo sukcesów. Uwolnił Polskę spod zależności od cesarstwa, przestał płacić Czechom trybut ze Śląska, skutecznie wpływał na obsadę tronów na Rusi i na Węgrzech. Równocześnie kontynuował ojcowskie (był synem Kazimierza Odnowiciela) dzieło odbudowy kraju: założył biskupstwo w Płocku, fundował nowe klasztory, odbudowywał zniszczone kościoły. Wreszcie – w 1076 r. koronował się na króla Polski. To wszystko powinno mu zapewnić sympatię poddanych i wdzięczność kolejnych pokoleń.

Pomocnik Historyczny „Wielkie dynastie Europy” (100097) z dnia 07.07.2015; Wielkie dynastie Europy; s. 39