Pomocnik Historyczny

Hohenstaufowie

Zamek rodowy Hohenstaufów w Szwabii. Kolorowany staloryt z I poł. XIX w. Zamek rodowy Hohenstaufów w Szwabii. Kolorowany staloryt z I poł. XIX w. AKG
Wywodzący się ze Szwabii, byli jedną z pierwszych dynastii cesarskich. Przyczynili się do rozdrobnienia Rzeszy, ale w XIX w. odżył ich mit zwolenników Wielkich Niemiec.
Fryderyk I Barbarossa, najsłynniejszy z Hohenstaufów, wyrusza na trzecią krucjatę, 1189 r. Ilustracja z „Kroniki królów i książąt Burgundii”, ok. 1490 r.AKG Fryderyk I Barbarossa, najsłynniejszy z Hohenstaufów, wyrusza na trzecią krucjatę, 1189 r. Ilustracja z „Kroniki królów i książąt Burgundii”, ok. 1490 r.

Hrabiowie i książęta Szwabii. Hohenstaufowie wywodzili się z arystokratycznego rodu południowoniemieckiego władającego wschodnią częścią Szwabii już w X w. Ich protoplastą był hrabia Riesgau Fryderyk, występujący w źródłach w latach 987–1027. Jego potomek, także Fryderyk, nosił już nie tylko tytuł hrabiego Riesgau (1030 r.), ale również palatyna Szwabii (1027–53). Autorem kolejnego awansu był syn tego ostatniego, Fryderyk z Büren (zm. 1053), który ok.

Pomocnik Historyczny „Wielkie dynastie Europy” (100097) z dnia 07.07.2015; Wielkie dynastie Europy; s. 43