Pomocnik Historyczny

Privilegium maius

Polityka

To przywilej, jaki Rudolf IV o przydomku Fundator (Der Stifter), „odkrył” w archiwum wiedeńskim wygasłej już dynastii Babenbergów. Przywilej ten jakoby nadali Austrii wspólnie Juliusz Cezar i Neron, określając Austrię jako tarczę i serce Cesarstwa Rzymskiego. Zobowiązali Austrię do wystawiania 12 rycerzy na wyprawę wojenną przeciw Węgrom i nadali jej książętom tytuł arcyksiążąt, tym samym zrównując ich z książętami elektorami, a nawet wywyższając ponad nich.

O przywileju takim nikt dotychczas nie słyszał.

Pomocnik Historyczny „Wielkie dynastie Europy” (100097) z dnia 07.07.2015; Wielkie dynastie Europy; s. 64