Pomocnik Historyczny

Andegaweni

Poselstwo Jagiełły proszące o rękę Jadwigi z Andegawenów. Rysunek z II poł. XIX w. Poselstwo Jagiełły proszące o rękę Jadwigi z Andegawenów. Rysunek z II poł. XIX w. Forum
Andegaweni, władający znaczną częścią świata zachodniego, to nie jedna, lecz kilka dynastii wywodzących się z hrabstwa Anjou – przede wszystkim Plantageneci i rządzący Neapolem i Sycylią potomkowie Karola I.
Rycerz w barwach Andegawenów. Miniatura z XIV w.Getty Images Rycerz w barwach Andegawenów. Miniatura z XIV w.

Wojny i małżeństwa hrabiów Andegawenii. Andegawenia, początkowo hrabstwo, później podniesiona do rangi księstwa, jest położona w zachodniej Francji, nad dolnym biegiem Loary. W X w. graniczyła z Bretanią (na zachodzie), Akwitanią (na południu), hrabstwem Maine, o które rywalizowała zwycięsko z leżącą dalej na północy Normandią, na wschodzie z hrabstwem Blois. Zrządzeniem historii władcy tej niewielkiej, początkowo pozbawionej politycznego znaczenia krainy zapoczątkowali kilka dynastii rządzących potężnymi europejskimi krajami.

Pomocnik Historyczny „Wielkie dynastie Europy” (100097) z dnia 07.07.2015; Wielkie dynastie Europy; s. 74