Pomocnik Historyczny

Luksemburgowie

Zegar norymberski z 1361 r.: co godzinę figury siedmiu elektorów oddają pokłon cesarzowi. Alegoria ustroju Rzeszy ustalonego za panowania Luksemburgów. Fotografia współczesna. Zegar norymberski z 1361 r.: co godzinę figury siedmiu elektorów oddają pokłon cesarzowi. Alegoria ustroju Rzeszy ustalonego za panowania Luksemburgów. Fotografia współczesna. Getty Images
Na europejskiej arenie dziejowej odgrywali znaczącą rolę niecałe 130 lat. W ciągu zaledwie jednego pokolenia objęli trony niemiecki i czeski, a przede wszystkim sięgnęli po koronę cesarską. Pod ich rządami ustalono nowe ramy ustrojowe Rzeszy.
Zygmunt Luksemburski, król Węgier, Czech i cesarz. Obraz Antonia Pisanellego z XV w.Corbis Zygmunt Luksemburski, król Węgier, Czech i cesarz. Obraz Antonia Pisanellego z XV w.

Wyjście na scenę. Rodowa legenda Luksemburgów wywodziła ich od Noego i Jafeta, jej malarskie przedstawienie przechowały XIV-wieczne freski. Przyjęto uważać, że panowie na Lükselburgu (pierwotna nazwa Luksemburga) należeli do lotaryńskiej arystokracji ziemskiej z obszaru związanego z posiadłościami majordomów austrazyjskich (północno-wschodniej części Królestwa Franków za Merowingów). Zygfryd I z Ardenów w 963 r. zamienił swoje ziemie w rejonie Echternach na okolice zamku luksemburskiego (łac.

Pomocnik Historyczny „Wielkie dynastie Europy” (100097) z dnia 07.07.2015; Wielkie dynastie Europy; s. 79