Pomocnik Historyczny

Biblia króla Jakuba

Biblia króla Jakuba

Biblia Króla Jakuba, oryginał Biblia Króla Jakuba, oryginał AN

Wkrótce po wyniesieniu na tron Anglii król Jakub Stuart (1566–1625) powziął plan nowego przekładu Biblii, w pełni wiernego doktrynie anglikańskiej i zrozumiałego dla wiernych. Wcześniejszy przekład, tzw. Biblia Biskupia, zawierał liczne nieścisłości. Do wykonania nowego przekładu wyznaczono grupę uczonych, a w prace zaangażował się również sam król. Została wydrukowana przez królewskiego drukarza Roberta Barkera w 1611 r.

„Życzylibyśmy sobie, aby to Pismo przemawiało tym samym głosem co oryginał i pojąć je mógł każdy, choćby całkiem nieuczony” – napisano w przedmowie Biblii króla Jakuba.

Reklama
Reklama