Pomocnik Historyczny

Karol I – męczennik

Egzekucja Karola I Stuarta. Miedzioryt niemiecki z XVII w. Egzekucja Karola I Stuarta. Miedzioryt niemiecki z XVII w. AKG

Kiedy podczas wojny domowej król Karol I Stuart (1600–49) powiedział: „Albo będę wielkim królem, albo wytrwałym męczennikiem”, jego śmierć wydawała się zupełnie nieprawdopodobna. Nawet wówczas, gdy po nieudanych negocjacjach ze Szkotami Karol został uwięziony i przekazany pod władzę parlamentu, bardzo wielu posłów spodziewało się, że napiętnowany przed sądem Karol ugnie się i zgodzi na jakiś rozsądny kompromis. Ostatecznie abdykuje i odstąpi koronę któremuś z synów.

Tymczasem król wystąpił przed sądem z odwagą i godnością, która wywarła wrażenie nawet na jego wrogach.

Pomocnik Historyczny „Wielkie dynastie Europy” (100097) z dnia 07.07.2015; Wielkie dynastie Europy; s. 88