Pomocnik Historyczny

Jadwiga – świątobliwa patronka

Królowa Jadwiga eryguje Akademię Krakowską. Obraz Jana Matejki z XIX w. Królowa Jadwiga eryguje Akademię Krakowską. Obraz Jana Matejki z XIX w. AN

Zapewne nigdy nie dowiemy się, jak naprawdę wyglądało małżeństwo Jadwigi Andegawenki i Władysława Jagiełły i czy przekazany nam przez Jana Długosza obraz zapalczywej królewny, która chwyta za topór, żeby sobie wyrąbać drogę do ukochanego, ma cokolwiek wspólnego z prawdą. Wedle dziejopisów starała się łagodzić spór króla z Zakonem Krzyżackim, ale trudno powiedzieć, czy rzeczywiście formułowała jakieś polityczne cele, czy jedynie sygnowała politykę tworzoną przez męża i radę królewską.

Pomocnik Historyczny „Wielkie dynastie Europy” (100097) z dnia 07.07.2015; Wielkie dynastie Europy; s. 100