Pomocnik Historyczny

Elżbieta – polityka królewskiego macierzyństwa

Elżbieta Rakuszanka na rysunku z XVII w. Elżbieta Rakuszanka na rysunku z XVII w. AN

Najpiękniejszy literacki portret królowej Elżbiety znajdziemy w traktacie „O wychowaniu królewicza”, spisanym na początku XVI w. przez nieznanego humanistę, zapewne Włocha związanego z dworem jagiellońskim w Krakowie. Traktat spisano dla jej syna, króla Władysława, który spodziewał się właśnie pierwszego potomka, i zawiera on pedagogiczne nauki, które autor wkłada właśnie w usta sędziwej monarchini. „Jestem córką, a oprócz tego i wnuczką, i siostrą, i małżonką najlepszych i najznakomitszych królów, i matką trzech królów, i wielkiego księcia, i najczcigodniejszego kardynała, któram wreszcie urodziła, wychowała i wykształciła sześciu synów i tyleż córek i z nimi często zasiadała do stołu ku szczególnemu wszystkich podziwowi i radości” – mówi o sobie królowa Elżbieta.

Pomocnik Historyczny „Wielkie dynastie Europy” (100097) z dnia 07.07.2015; Wielkie dynastie Europy; s. 102