Pomocnik Historyczny

Helena – królowa, której poskąpiono korony

Aleksander i Helena Aleksander i Helena AN

Małżeństwo wielkiego księcia Aleksandra z Heleną, córką kniazia Rusi Iwana III, miało zagwarantować Litwie pokój na wschodniej granicy. Jednak Helena pokoju w posagu nie przyniosła, za to w jej sytuacji jak w soczewce odbiły się wszystkie konflikty, targające litewskim dziedzictwem Jagiellonów.

Helena była prawosławna i w umowie małżeńskiej zagwarantowano jej swobodę wyznawania wiary. Zaznaczono to nawet w przysiędze małżeńskiej, kiedy młodziutka księżna mówiła: „Kocham go i nie opuszczę aż do śmierci w żadnej przygodzie, wiarę wyjąwszy: ja będę greckiej, a on nie ma mnie przymusić do przyjęcia rzymskiej”.

Pomocnik Historyczny „Wielkie dynastie Europy” (100097) z dnia 07.07.2015; Wielkie dynastie Europy; s. 103