Pomocnik Historyczny

Barbara – miłość a polityka

Barbara Radziwiłłówna Barbara Radziwiłłówna Forum

Do Polski ilekroćkolwiek król wziął sobie żonę zawsze albo rozruch wielki, albo szkoda Rzeczypospolitej pewna” – napisał z przyganą anonimowy pamflecista podczas bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta. Do największego skandalu matrymonialnego Rzeczpospolitej doszło niewątpliwie za jego władania. Wybranka króla pochodziła z potężnego litewskiego rodu Radziwiłłów i była wdową; być może monarcha poznał ją, kiedy zajmował się sprawami spadkowymi po jej mężu, wojewodzie trockim Stanisławie Gasztołdzie.