Pomocnik Historyczny

Akademia Platońska we Florencji

Marsilio Ficino na obrazie z epoki. Marsilio Ficino na obrazie z epoki. BEW

Sobór powszechny we Florencji w 1439 r. nie zjednoczył chrześcijaństwa, lecz wraz z patriarchą do Florencji przybyło wielu greckich uczonych, co rozbudziło w mieście zainteresowanie klasyczną literaturą, historią, sztuką i filozofią. Dla humanistów szczególnie inspirujące okazały się dzieła Platona. Pod wpływem wykładów wielkiego greckiego uczonego, Gemistosa Plethona, Cosimo de’Medici zaczął zgłębiać dzieła Platona i przemyśliwać o założeniu akademii. Po latach powrócił do tych planów, kiedy poznał młodego uczonego Marsilio Ficino, syna jednego ze swych lekarzy.

Pomocnik Historyczny „Wielkie dynastie Europy” (100097) z dnia 07.07.2015; Wielkie dynastie Europy; s. 124