Pomocnik Historyczny

Wazowie

Portret konny królewicza Władysława IV Wazy. Malarz z kręgu Rubensa, XVII w. Portret konny królewicza Władysława IV Wazy. Malarz z kręgu Rubensa, XVII w. BEW
Wazowie zaważyli mocno na dziejach dwóch państw. Szwecji otworzyli drogę do potęgi. Rzeczpospolitą wplątali w wojny, w których wyniku weszła w stan kryzysu. Bywało, że Wazowie z obu tronów stawali przeciw sobie.
Marek Sobczak/Polityka

Ze snopem w herbie. Ród Wazów pochodził z drobnej, prawdopodobnie niemieckiej szlachty. W XIV w. Nils Kettilsson w szwedzkiej prowincji Uppland nie używał jeszcze herbu, ale patronimicum, czyli końcówki imienia ojca w połączeniu z son, jak większość szlachty. W 1396 r. jego syn, Krister Nilsson, został pasowany na rycerza, po czym na początku XV w. osiągnął urząd drotsa, regenta na czas niepełnoletniości króla. Wtedy też pojawia się znak herbowy rodu – Vasa, co oznaczało snopek.

Pomocnik Historyczny „Wielkie dynastie Europy” (100097) z dnia 07.07.2015; Wielkie dynastie Europy; s. 136