Pomocnik Historyczny

Krwawa łaźnia

Krwawa łaźnia sztokholmska na rysunku z epoki Krwawa łaźnia sztokholmska na rysunku z epoki AN

4 listopada 1520 r. w Sztokholmie król Danii i Norwegii Chrystian II Oldenburg został koronowany na króla Szwecji. Odnowiona unia kalmarska Danii i Szwecji została przywrócona w wyniku wojny Chrystiana II z regentem szwedzkim Stenem Sture Młodszym. Król zdołał pobić regenta, doszedł do Sztokholmu, tamże koronował się i po przebogatej uczcie 8 listopada zaprosił na zamek Radę Państwa szwedzkiego. Po czym bramy zatrzaśnięto, a struchlałych byłych zwolenników regenta Stena Sture oskarżono o herezję.

Pomocnik Historyczny „Wielkie dynastie Europy” (100097) z dnia 07.07.2015; Wielkie dynastie Europy; s. 138