Pomocnik Historyczny

Romanowowie

Alegoria panowania Katarzyny II po zwycięstwie nad Turkami w 1774 r. Obraz Stefano Torellego z XVIII w. Alegoria panowania Katarzyny II po zwycięstwie nad Turkami w 1774 r. Obraz Stefano Torellego z XVIII w. AN
Panowali przez trzy stulecia. W ciągu pierwszego trzy pokolenia tej rdzennie rosyjskiej dynastii uczyniły z Rosji imperium, którym rządziły – w ciągu drugiego – córki i żony, wśród nich Katarzyna II. Jej żenieni z Niemkami potomkowie doczekali ostatecznej katastrofy w 1917 r.
Mikołaj II z synem Aleksym, po abdykacji na zesłaniu w Tobolsku. Fotografia z 1917 r.AN Mikołaj II z synem Aleksym, po abdykacji na zesłaniu w Tobolsku. Fotografia z 1917 r.

Wybór Romanowa. Michał Romanow miał 16 lat, gdy z początkiem 1613 r. Sobór Ziemski zaczął debatować nad tym, kto powinien zasiąść na pustym tronie wyniszczonej latami wojen i głodu Rosji. W ciągu 15 lat, jakie upłynęły od śmierci cara Fiodora, syna i następcy Iwana Groźnego Rurykowicza, na rosyjskim tronie zasiadło tytularnie sześciu władców, a niezliczone tysiące ich poddanych zginęło w trakcie wojen z Polską i Szwecją, klęsk głodu i epidemii.

Pomocnik Historyczny „Wielkie dynastie Europy” (100097) z dnia 07.07.2015; Wielkie dynastie Europy; s. 152