Pomocnik Historyczny

A poza tym…

20 innych rodów królewskich

Korona Arpadów przechowywana w kościele św. Mateusza w Budapeszcie. Korona Arpadów przechowywana w kościele św. Mateusza w Budapeszcie. Getty Images
Krótkie charakterystyki dwudziestu innych dynastii zapisanych w dziejach Europy. (W porządku alfabetycznym; pogrubienie nazwy dynastii w tekście oznacza odesłanie do hasła w poniższym leksykonie).
Przybycie Arpadów na Nizinę Panońską. Obraz Mihaly Munkacsyego z XIX w. Przybycie Arpadów na Nizinę Panońską. Obraz Mihaly Munkacsyego z XIX w.

Arpadowie

Panowali na Węgrzech przez ponad cztery wieki, najpierw jako książęta (850–1001), a następnie królowie (1001–1301). Pod ich rządami kraj ten był największym i najsilniejszym państwem środkowej Europy. Arpadowie to dynastia świętych i błogosławionych. Kanonizowani byli dwaj królowie (Stefan I i Władysław I), a także jeden królewicz i dwie córki królewskie. Trzy kolejne zostały uznane za błogosławione.

Pomocnik Historyczny „Wielkie dynastie Europy” (100097) z dnia 07.07.2015; Suplement; s. 168
Oryginalny tytuł tekstu: "A poza tym…"