Pomocnik Historyczny

Od Adenauera do Ulbrichta

Najważniejsi politycy z czasów zimnej wojny

Jimmy Carter Jimmy Carter Mikki Ansin / Getty Images
Alfabet polityków czasu zimnej wojny.
Konrad AdenauerAKG Konrad Adenauer

Konrad Adenauer (1876–1967). Pierwszy kanclerz Republiki Federalnej Niemiec (1949–63). Nie uznawał NRD i polskiej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Prowadził politykę związania RFN z Zachodem (doprowadził do porozumienia z Francją) i ścisłego sojuszu z USA, dzięki czemu Niemcy zostały przyjęte do NATO. Był zdecydowanie opozycyjny wobec ZSRR, jednak w 1955 r. nawiązał stosunki dyplomatyczne z Moskwą, aby sprowadzić do kraju jeńców wojennych.

Ernest Bevin (1881–1951). Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii w latach 1945–51. Brał udział w obradach konferencji poczdamskiej. Starał się utrzymać bliskie kontakty z Francją. Był przeciwnikiem komunizmu, współorganizatorem traktatu brukselskiego w 1948 r.

Pomocnik Historyczny „Zimna wojna” (100106) z dnia 28.03.2016; Politycy i dyplomaci; s. 24
Oryginalny tytuł tekstu: "Od Adenauera do Ulbrichta"
Reklama