Pomocnik Historyczny

Z punktu widzenia Waszyngtonu

Inauguracja prezydentury Dwighta D. Eisenhowera, 20 stycznia 1953 r. Inauguracja prezydentury Dwighta D. Eisenhowera, 20 stycznia 1953 r. National Archive/Newsmakers / Getty Images
Zwycięstwo w zimnej wojnie należało do Stanów Zjednoczonych. Polityka prowadzona od 1947 r. zakończyła się sukcesem, doprowadzając do upadku imperium sowieckiego.
Plakaty propagujące plan Marshalla (1948–52)EAST NEWS Plakaty propagujące plan Marshalla (1948–52)

Koncepcja wydłużania dystansu w stosunkach z Kremlem. Stany Zjednoczone wyszły z II wojny światowej z monopolem na nową, straszliwą broń – bombę atomową. Następca zmarłego Franklina D. Roosevelta prezydent Harry Truman zdawał sobie sprawę, że posiadanie takiego narzędzia daje USA ogromną przewagę w ewentualnych sporach dotyczących powojennego światowego porządku. Nie oznaczało to jednak natychmiastowej zmiany polityki amerykańskiej wobec ZSRR – niedawnego partnera w walce z hitlerowskimi Niemcami. Truman skłaniał się do koncepcji wydłużania dystansu w stosunkach z Kremlem. Liczył mimo wszystko na zachowanie współpracy ze Stalinem. Ekspansywne poczynania sowieckie na arenie międzynarodowej – stosunek do pokonanych Niemiec, żądania terytorialne wobec Turcji, popieranie partyzantki antyrządowej w Grecji, wreszcie coraz szybsze uzależnianie od Kremla krajów Europy Wschodniej przez partie komunistyczne – tworzyły jednak coraz większe napięcia między dotychczasowymi sojusznikami.

Pomocnik Historyczny „Zimna wojna” (100106) z dnia 28.03.2016; Politycy i dyplomaci; s. 34
Reklama