Pomocnik Historyczny

Indochiński klincz

Oddział wojsk francuskich w Indochinach, 1954 r. Oddział wojsk francuskich w Indochinach, 1954 r. Getty Images
Jak brudna wojna kolonialna stała się wojną w obronie wolnego świata.
Marek Sobczak/Polityka

Wygnanie Francuzów. Francuzi rozpoczęli podbój Indochin w latach 60. XIX w. W 1887 r. powstał tam Związek Indochiński, na którego czele stał gubernator generalny. Sytuacja ta trwała do 1940 r., kiedy po kapitulacji Francji, na mocy układu zawartego między rządem Vichy a Japonią, do Indochin wkroczyły wojska japońskie. Pod koniec wojny rząd w Tokio podjął decyzję o usunięciu francuskiej administracji z Indochin i proklamowaniu niepodległego państwa wietnamskiego z cesarzem Bao Dai. Zniesienie francuskiego protektoratu ogłosili także król Kambodży Norodom Sihanouk oraz król Laosu Sisavang Vong. Decyzja władz japońskich wywołała oburzenie we Francji. 21 marca 1945 r. rząd paryski w swojej deklaracji potwierdził wolę utrzymania francuskiej obecności w Indochinach i zapowiedział utworzenie Federacji Indochińskiej, która miała mieć swój rząd federalny pod przewodnictwem generalnego gubernatora.

Pomocnik Historyczny „Zimna wojna” (100106) z dnia 28.03.2016; Politycy i dyplomaci; s. 62
Reklama