Pomocnik Historyczny

Spękany blok

Socjalistyczne imperium drży w posadach

Sowieckie wozy pancerne na ulicach czeskiej Pragi, sierpień 1968 r. Sowieckie wozy pancerne na ulicach czeskiej Pragi, sierpień 1968 r. Sovfoto/UIG / Getty Images
Demoludy, czyli satelickie wobec Moskwy tzw. kraje demokracji ludowej, politycznie nie stanowiły takiego monolitu, jak zakładali założyciele sowieckiego imperium.
Demontaż czerwonej gwiazdy, powstanie węgierskie, Budapeszt, 1956 r.Ullstein Bild Demontaż czerwonej gwiazdy, powstanie węgierskie, Budapeszt, 1956 r.

Obóz i kordon. W początku stycznia 1944 r., kiedy Armia Czerwona przekraczała granicę polsko-sowiecką, jeden z ekspertów Stalina, Iwan Majski, przedstawiając pożądany kształt porządku europejskiego po zakończeniu wojny, uznał, iż byłoby najlepiej, aby „Europa, przynajmniej kontynentalna, stała się socjalistyczna, co z natury rzeczy wykluczy samą możliwość wybuchu wojny w tej części świata”. Nie jest znana reakcja kremlowskiego gospodarza na ten passus, ale nie wydaje się, żeby snuł tak dalekosiężne plany w oderwaniu od realnej sytuacji militarnej i politycznej.

Pomocnik Historyczny „Zimna wojna” (100106) z dnia 28.03.2016; Politycy i dyplomaci; s. 69
Oryginalny tytuł tekstu: "Spękany blok"
Reklama