Pomocnik Historyczny

Spękany blok

Socjalistyczne imperium drży w posadach

Sowieckie wozy pancerne na ulicach czeskiej Pragi, sierpień 1968 r. Sowieckie wozy pancerne na ulicach czeskiej Pragi, sierpień 1968 r. Sovfoto/UIG / Getty Images
Demoludy, czyli satelickie wobec Moskwy tzw. kraje demokracji ludowej, politycznie nie stanowiły takiego monolitu, jak zakładali założyciele sowieckiego imperium.
Demontaż czerwonej gwiazdy, powstanie węgierskie, Budapeszt, 1956 r.Ullstein Bild Demontaż czerwonej gwiazdy, powstanie węgierskie, Budapeszt, 1956 r.

Obóz i kordon. W początku stycznia 1944 r., kiedy Armia Czerwona przekraczała granicę polsko-sowiecką, jeden z ekspertów Stalina, Iwan Majski, przedstawiając pożądany kształt porządku europejskiego po zakończeniu wojny, uznał, iż byłoby najlepiej, aby „Europa, przynajmniej kontynentalna, stała się socjalistyczna, co z natury rzeczy wykluczy samą możliwość wybuchu wojny w tej części świata”. Nie jest znana reakcja kremlowskiego gospodarza na ten passus, ale nie wydaje się, żeby snuł tak dalekosiężne plany w oderwaniu od realnej sytuacji militarnej i politycznej. Zapewne przyznawał rację wytrawnemu dyplomacie, bo przecież potrafił umiejętnie łączyć interes państwowy Związku Sowieckiego z wizją światowej rewolucji proletariackiej, tyle że wolał wyważać zamiary i siły, a więc ograniczył, przynajmniej na początek, swoje europejskie plany. Zadowolił się tym, co miał w ręku dzięki zwycięskiemu marszowi wojsk (okupionemu życiem setek tysięcy żołnierzy) na Berlin. Nie wyrażał później zainteresowania pomysłami francuskich czy włoskich komunistów, którzy myśleli o próbie przejęcia władzy, a nawet nie poparł greckiej komunistycznej partyzantki, która próbę taką podjęła.

Przy użyciu siły własnej i pomocy komunistów z krajów, które Armia Czerwona zajęła, oraz tych – jak Albania i Jugosławia – w których lokalni komuniści władzę przejęli sami, Stalin zaczął tworzyć blok państw, które miały być zarazem kordonem oddzielającym Związek Sowiecki od imperialistycznego Zachodu, jak i obszarem, z którego w razie potrzeby (lub pojawienia się woli) siły rewolucyjne wyruszą na podbój owego Zachodu. Zamykało tę konstrukcję powołanie do życia Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych (Kominform) we wrześniu 1947 r.

Pomocnik Historyczny „Zimna wojna” (100106) z dnia 28.03.2016; Politycy i dyplomaci; s. 69
Oryginalny tytuł tekstu: "Spękany blok"
Reklama