Pomocnik Historyczny

Od Ostpolitik do zburzenia muru

Od Ostpolitik do zburzenia muru

Sylwester 1989 r. na murze pod Bramą Brandenburską, Berlin Sylwester 1989 r. na murze pod Bramą Brandenburską, Berlin Wolfgang Kumm/DPA / Corbis
O ile okupowani przez aliantów Niemcy nie mieli wpływu na wybuch zimnej wojny, o tyle w przezwyciężaniu konfrontacji RFN odgrywała istotną rolę, zyskując na znaczeniu międzynarodowym.
Kanclerz Willy Brandt i premier Józef Cyrankiewicz podpisują układ PRL-RFN, Warszawa, 7 grudnia 1970 r.Fischer/DPA/PAP Kanclerz Willy Brandt i premier Józef Cyrankiewicz podpisują układ PRL-RFN, Warszawa, 7 grudnia 1970 r.

Westbindung Adenauera. Odprężenie (détente) nie było pomysłem niemieckim. Jego początków można się dopatrywać w kompromisowym rozwiązaniu kryzysu kubańskiego w 1962 r. Konfrontacja obu wielkich mocarstw trwała nadal – w Wietnamie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce – ale pod kontrolą. A w Europie zimna wojna została zamrożona wzdłuż żelaznej kurtyny przebiegającej od Adriatyku do Bałtyku przez sam środek dawnych Niemiec.

Reklama
Reklama