Pomocnik Historyczny

Sojusze wojskowe

NATO NATO AN
Najważniejsze porozumienia polityczno-militarne.
Układ WarszawskiAN Układ Warszawski

NATO (North Atlantic Treaty Organisation, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego). 4 kwietnia 1949 r. w Waszyngtonie porozumienie polityczno-militarne podpisało 12 państw: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Włochy. Do paktu przystąpiły ponadto Grecja i Turcja (1952 r.), RFN (1955 r.), Hiszpania (1982 r.). Siedzibami władz były kolejno: Londyn, Paryż i od 1966 r.

Pomocnik Historyczny „Zimna wojna” (100106) z dnia 28.03.2016; Generałowie i szpiedzy; s. 104
Reklama