Pomocnik Historyczny

Pole bitwy

Kopia oryginalnego „Planu operacji zaczepnej frontu nadmorskiego”, czyli ataku LWP w ramach Układu Warszawskiego na Niemcy, Danię, Belgię i Holandię z użyciem taktycznej broni atomowej; plan został zatwierdzony w 1970 r. przez ówczesnego ministra obrony narodowej gen. Wojciecha Jaruzelskiego, a odtajniony w 2006 r. Kopia oryginalnego „Planu operacji zaczepnej frontu nadmorskiego”, czyli ataku LWP w ramach Układu Warszawskiego na Niemcy, Danię, Belgię i Holandię z użyciem taktycznej broni atomowej; plan został zatwierdzony w 1970 r. przez ówczesnego ministra obrony narodowej gen. Wojciecha Jaruzelskiego, a odtajniony w 2006 r. Grzegorz Kozakiewicz / Forum
Wizja konfliktu zbrojnego na Środkowoeuropejskim Teatrze Działań Wojennych, gdzie – według obu stron – doszłoby do zwarcia bez pośredników, gdyby zimna wojna miała się przeistoczyć w trzecią światową.
Pocisk Mk 23 do 16-calowej armaty morskiej stosowanej na amerykańskich pancernikach, moc 15–20 kt.AN Pocisk Mk 23 do 16-calowej armaty morskiej stosowanej na amerykańskich pancernikach, moc 15–20 kt.

RÓŻNICE POTENCJAŁÓW

W dywizjach 22:15 dla Sowietów. Agresja wojsk północnokoreańskich na Koreę Południową w 1950 r. została uznana przez państwa Europy Zachodniej za zakłócenie z trudem utrzymywanej po zakończeniu II wojny światowej równowagi sił. Kraje NATO nie dysponowały w tym czasie na kontynencie poważnymi siłami ani zintegrowaną strukturą wojskową; jedyną przeciwwagą dla potęgi wojskowej ZSRR, który na terenie samej tylko sowieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech utrzymywał 22 związki taktyczne (ZT) wojsk lądowych, stanowił amerykański potencjał nuklearny.

Z chwilą sformowania w 1951 r. w Roeqencourt pod Paryżem Kwatery Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych w Europie (Supreme Headquarters Allied Powers Europe – SHAPE) państwa NATO zgłosiły pierwsze związki operacyjne i taktyczne do składu sojuszniczych sił zbrojnych.

Pomocnik Historyczny „Zimna wojna” (100106) z dnia 28.03.2016; Generałowie i szpiedzy; s. 118
Reklama