Pomocnik Historyczny

Rubel kontra dolar

Rubel kontra dolar

Szczęśliwa amerykańska rodzina ze swym autem, przed swym domem, 1952 r. Szczęśliwa amerykańska rodzina ze swym autem, przed swym domem, 1952 r. Bettmann / Corbis
Nawet marksiści z ponurą ironią definiowali socjalizm jako najdłuższą drogę do kapitalizmu. Natomiast kapitalizm, ze strachu przed komunizmem, zdobył się na taki poziom wrażliwości społecznej, którego nie osiągnąłby zapewne w innych okolicznościach.
Słynny dom  towarowy KaDeWe w części zachodniej Berlina (1965 r.)AKG Słynny dom towarowy KaDeWe w części zachodniej Berlina (1965 r.)

Parasol planu Marshalla. Bezpośrednio po wojnie, kiedy jakiś system reglamentowanej gospodarki wojennej obowiązywał wszędzie w Europie, a problemem była elementarna odbudowa zniszczeń i zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności, różnice gospodarcze między wschodnią i zachodnią częścią kontynentu nie były znaczące. Zmianę przyniósł 1947 r., kiedy państwa Europy Zachodniej zostały objęte planem Marshalla, a leżące w sowieckiej strefie wpływów odmówiły swojego w nim udziału.