Pomocnik Historyczny

Rodzina rzymskich traktatów

Vit Slováček, starosta Czeskiego Cieszyna, i Bogdan Ficek, burmistrz Cieszyna, przy symbolicznym przecinaniu granicznego szlabanu po wejściu Czech i Polski do strefy Schengen, grudzień 2007 r. Vit Slováček, starosta Czeskiego Cieszyna, i Bogdan Ficek, burmistrz Cieszyna, przy symbolicznym przecinaniu granicznego szlabanu po wejściu Czech i Polski do strefy Schengen, grudzień 2007 r. Reporter
Prawne podstawy europejskiej wspólnoty.

[Artykuł pochodzi z najnowszego Pomocnika Historycznego POLITYKI „ Dzieje wspólnej Europy”]

Traktaty są umowami międzynarodowymi, które w tym przypadku określają:

• cele Unii Europejskiej,

• zasady funkcjonowania instytucji unijnych,

• sposób podejmowania decyzji,

• relacje między unią a jej państwami członkowskimi.

Jest ich kilka i można je podzielić na założycielskie i akcesyjne.

Pomocnik Historyczny „Dzieje wspólnej Europy" (100117) z dnia 23.04.2019; Dziś; s. 94