Pomocnik Historyczny

Niezwykłe skutki pewnej dysputy

Marcin Luter i reformacja

Marcin Luter Marcin Luter Polityka
Róża LutraPolityka Róża Lutra

Marcin Luter, augustiański zakonnik, doktor teologii, pragnął uzdrowić łaciński Kościół. Miał zresztą w tym zamiarze wielu poprzedników. On zrazu – a było to 500 lat temu – zaproponował 95 tez (dotyczących głównie grzechu, pokuty i grzechów odpuszczania) z zaproszeniem do teologicznej dysputy. Kto je przeczyta, sam się przekona, że chodziło o dyskusję dość hermetyczną, daleką od – nie tylko ówczesnej – powszechnej pobożności.

Okazało się jednak, że sytuacja w zachodnim Kościele, w Europie, w jej głównym podmiocie politycznym – Cesarstwie Rzymskim (zwanym też Rzeszą Niemiecką), oraz na linii papieże–cesarze była tak napięta, iż pisma Lutra (już nie tylko tezy) podziałały jak zapalnik.

Pomocnik Historyczny „Marcin Luter i reformacja” (100123) z dnia 11.09.2017; Wstęp; s. 3
Oryginalny tytuł tekstu: "Niezwykłe skutki pewnej dysputy"
Reklama