Pomocnik Historyczny

Filip Melanchton

Filip Melanchton sportretowany przez Lucasa Cranacha (Starszego), XVI w. Filip Melanchton sportretowany przez Lucasa Cranacha (Starszego), XVI w. BEW
Najbliższy współpracownik Marcina Lutra był nazywany nauczycielem Niemiec.

Greckie nazwisko. Filip Melanchton przyszedł na świat w 1497 r. w Bretten jako Philipp Schwarzerdt. Już jako dziecko wykazywał nadzwyczajne zdolności do języków antycznych, szczególnie greki. Z inicjatywy jego opiekuna Johannesa Reuchlina Filipowi zmieniono nazwisko, tłumacząc z niemieckiego Schwarzerdt (czarna ziemia) na greckie Melanchton.

U boku Lutra. W 1518 r. książę saski Fryderyk Mądry powierzył mu stanowisko profesora języka greckiego uniwersytetu w Wittenberdze.

Pomocnik Historyczny „Marcin Luter i reformacja” (100123) z dnia 11.09.2017; Reformacja; s. 17
Reklama