Pomocnik Historyczny

Bunt chłopów

Powstanie chłopskie w Niemczech

Wojna chłopska na flamandzkiej rycinie z epoki Wojna chłopska na flamandzkiej rycinie z epoki BPK
Rosnące niezadowolenie społeczne i rozwijająca się reformacja stanowiły zarzewie wydarzeń rewolucyjnych. Te z kolei skłoniły Lutra do zmiany koncepcji budowy organizacji kościelnej.
Tomasz Müntzer, miedzioryt z epokiBPK Tomasz Müntzer, miedzioryt z epoki

Przyczyny. Od końca XV w. coraz częstsze były w Niemczech zbrojne wystąpienia chłopskie spowodowane pogarszającym się położeniem tego stanu. Stopniowo wzrastały obciążenia feudalne chłopów, postępowało również ograniczanie ich praw do wspólnych użytków: łąk i lasów, a z drugiej strony spadały dochody z dóbr panów feudalnych. Nakręcało to kolejne podwyżki obciążeń i podnoszenie obowiązków chłopskich do niespotykanych dotąd rozmiarów. Jednak to nie chłopi jako pierwsi powstali przeciw swym panom, lecz rycerstwo – stan, który w wyniku zachodzących przemian społecznych tamtego okresu okazał się warstwą politycznie przegraną i całkowicie pozbawioną swych dotychczasowych funkcji.

Pomocnik Historyczny „Marcin Luter i reformacja” (100123) z dnia 11.09.2017; Reformacja; s. 32
Oryginalny tytuł tekstu: "Bunt chłopów"
Reklama