Pomocnik Historyczny

Alegoria prawa i łaski

Luterańska doktryna zbawienia w ikonografii

„Alegorii prawa i łaski” Lucasa Cranacha (Starszego) z Galerii Narodowej w Pradze „Alegorii prawa i łaski” Lucasa Cranacha (Starszego) z Galerii Narodowej w Pradze Getty Images
Obrazowe streszczenie luterańskiej doktryny zbawienia?
„Alegorii prawa i łaski” Lucasa Cranacha (Starszego) z muzeum zamkowego w GothaGetty Images „Alegorii prawa i łaski” Lucasa Cranacha (Starszego) z muzeum zamkowego w Gotha

Łaska. W latach 20. XVI w. w ikonografii chrześcijańskiej wykształciła się formuła określana jako „Alegoria prawa i łaski” lub „Prawo i ewangelia”. Przeważa pogląd, że głównym twórcą tematu był Lucas Cranach Starszy. To z jego warsztatem jest wiązana rycina z 1525 r., w której na pierwszym planie pojawia się postać Jana Chrzciciela, wskazującego wiernym na Ukrzyżowanego Chrystusa jako źródło usprawiedliwienia. Powyżej widnieje sylwetka Marii, ku której z nieba zmierza Dzieciątko Jezus z krzyżem, a więc alegorycznie ukazany moment poczęcia Zbawiciela, tradycyjnie uważany za początek epoki łaski w historii zbawienia ludzkości.

Pomocnik Historyczny „Marcin Luter i reformacja” (100123) z dnia 11.09.2017; Reformacja; s. 48
Oryginalny tytuł tekstu: "Alegoria prawa i łaski"
Reklama