Pomocnik Historyczny

Polski dwór reformowany

Dwa pokolenia polskiej reformacji

Sejmik w kościele, obraz Jana Piotra Norblina z XVIII w. Sejmik w kościele, obraz Jana Piotra Norblina z XVIII w. Forum
Polska reformacja nie ma żadnego prostego odpowiednika w XVI-wiecznej Europie. Pomagała ukształtować ustrój I Rzeczpospolitej, ale zagościła wśród części mieszczan i szlachty raptem na dwa pokolenia.
Konstytucja Nihil novi z 1505 r., kładąca fundamenty pod ustrój szlacheckiej monarchii parlamentarnejAN Konstytucja Nihil novi z 1505 r., kładąca fundamenty pod ustrój szlacheckiej monarchii parlamentarnej

Szlacheckie aspiracje. Już w latach 1518–19 odbywały się pierwsze nabożeństwa odprawiane w duchu ewangelickim – począwszy od Głogowa, potem Bytomia (Nadodrzańskiego) i Wrocławia, czyli na ziemiach historycznie związanych z Polską, ale będących ówcześnie poza polską administracją. Reformacja ugruntuje tam z czasem swoją pozycję i dokona m.in. bardzo efektywnego budowania lokalnego Kościoła ewangelickiego i systemu edukacji. Dolnośląskie zaangażowanie w zrodzony w Saksonii ruch reformacyjny można tłumaczyć przesłankami geograficznymi – bliskością terytoriów i kontaktami handlowymi oraz istotną i podobną rolą mieszczaństwa.

Pomocnik Historyczny „Marcin Luter i reformacja” (100123) z dnia 11.09.2017; Reformacja; s. 56
Oryginalny tytuł tekstu: "Polski dwór reformowany"
Reklama