Pomocnik Historyczny

Jan Łaski

Jan Łaski na portrecie z epoki Jan Łaski na portrecie z epoki Forum
Jest najbardziej rozpoznawalną postacią w dziejach polskiej reformacji w skali europejskiej.

Edukacja duchownego. Należał do rodziny, która od połowy XV w. osiągnęła oszałamiającą karierę, włącznie ze stanowiskami senatorskimi i prymasostwem Polski, a w połowie XVI w. za sprawą nietrafionych decyzji politycznych utraciła niemal wszystko. Jan Łaski (w przestrzeni europejskiej bardziej znany jako Joannes a Lasco) urodził się w 1499 r. w Łasku, zm. 8 stycznia 1560 r. w Pińczowie. Zgodnie z wolą stryja – prymasa, także Jana – został skierowany w stronę kariery duchownej.

Pomocnik Historyczny „Marcin Luter i reformacja” (100123) z dnia 11.09.2017; Reformacja; s. 62
Reklama