Pomocnik Historyczny

Postylle, kancjonały, dramaty

Literatura protestancka z Królewca i Krakowa

Pomnik Mikołaja Reja w jego muzeum w Nagłowicach Pomnik Mikołaja Reja w jego muzeum w Nagłowicach Marek Bazak / EAST NEWS
W XVI-wiecznej Polsce i na Litwie literatura była w znacznej mierze inspirowana lub tworzona przez protestantów.
Zbiór pieśni kościelnych Jakuba LubelczykaAN Zbiór pieśni kościelnych Jakuba Lubelczyka

Wydawniczy boom. Łacińskie pisma, propagujące odnowę Kościoła i broniące prawa do lektury Biblii w językach narodowych, brzmiałyby z gruntu fałszywie. Nic zatem dziwnego, że XVI-wieczny boom edukacyjny i czytelniczy był rozkręcany właśnie przez zwolenników reform (dając zresztą wzory do naśladowania potrydenckiemu katolicyzmowi). Ich dzieła bywały drukowane przez ich magnackich sponsorów (np. Radziwiłłów) lub ewangelickich przedsiębiorców (m.in. Macieja Wirzbiętę, też zresztą trudniącego się piórem).

Pomocnik Historyczny „Marcin Luter i reformacja” (100123) z dnia 11.09.2017; Reformacja; s. 64
Oryginalny tytuł tekstu: "Postylle, kancjonały, dramaty"
Reklama