Pomocnik Historyczny

Magnaci religijnych nowinek

Magnateria na fali reformacji

Panorama Pińczowa, należącego do Oleśnickich, ważnego ośrodka reformacji w Polsce, grafika z XVII w. Panorama Pińczowa, należącego do Oleśnickich, ważnego ośrodka reformacji w Polsce, grafika z XVII w. Polona
Dla ukorzenienia się nowinek religijnych, jak najpierw określano nad Wisłą reformację, potrzebne było nie tylko przyzwolenie króla, ale i protekcja rodów magnackich.
Andrzej Górka (1500–51)Polona Andrzej Górka (1500–51)

Górkowie. Jednym z pierwszych innowierców wysokiego rodu stał się bratanek prymasa Łaskiego Jan Łaski, któremu stryj szykował karierę kościelną. W Wielkopolsce ważną rolę we wspieraniu reformacji odegrał wpływowy i niepomiernie bogaty starosta generalny tej prowincji i wojewoda poznański Andrzej Górka. Zaprzyjaźnił się on w Królewcu w 1532 r. z luterańskim „księciem w Prusiech” Albrechtem Hohenzollernem. Górka nie przeszedł jednak na wyznanie reformowane. Jego najstarszy syn, wojewoda poznański Łukasz Górka, jawnie opowiedział się za reformacją, zostając głową luteranów w Wielkopolsce i animatorem zjednoczenia wyznań.

Pomocnik Historyczny „Marcin Luter i reformacja” (100123) z dnia 11.09.2017; Reformacja; s. 66
Oryginalny tytuł tekstu: "Magnaci religijnych nowinek"
Reklama