Pomocnik Historyczny

Polski Kościół narodowy

Zygmunt August sportretowany przez Lucasa Cranacha (Młodszego), ok. 1555 r. Zygmunt August sportretowany przez Lucasa Cranacha (Młodszego), ok. 1555 r. EAST NEWS
Także w Rzeczpospolitej pojawiła się idea stworzenia odrębnego Kościoła z królem na czele.
Barbara Radziwiłłówna, obraz z XVI w.EAST NEWS Barbara Radziwiłłówna, obraz z XVI w.

Idea. W 1546 r. Andrzej Frycz Modrzewski w „Mowie o wysłaniu posłów na sobór chrześcijański” podniósł sprawę reformy Kościoła. Wedle niego sobór miałby objąć wszystkie chrześcijańskie wyznania, a papież utraciłby autorytet głowy Kościoła oraz prawo wyboru i konsekracji biskupów. Modrzewski apelował do Zygmunta Augusta o zwołanie synodów diecezjalnych i prowincjonalnych przed soborem powszechnym w Trydencie (1545–63); postulował również udział innowierców w polskim synodzie narodowym.

Pomocnik Historyczny „Marcin Luter i reformacja” (100123) z dnia 11.09.2017; Reformacja; s. 70
Reklama