Pomocnik Historyczny

Europa po rozłamie

Wpływ reformacji na dzieje Europy

Porównanie doktryny Lutra i katolickiej praktyki, drzeworyt Lucasa Cranacha (Młodszego), 1546 r Porównanie doktryny Lutra i katolickiej praktyki, drzeworyt Lucasa Cranacha (Młodszego), 1546 r BEW
Jakie były konsekwencje kościelnego rozłamu dla ziemskich porządków?
Puszka na hostie w kształcie Arki Przymierza ufundowana przez Piotra Chrząstowskiego dla zboru kalwińskiego, jedno z niewielu tego typu naczyń na świecie, srebro złocone, I poł. XVII w.Grzegorz Kozakiewicz/Forum Puszka na hostie w kształcie Arki Przymierza ufundowana przez Piotra Chrząstowskiego dla zboru kalwińskiego, jedno z niewielu tego typu naczyń na świecie, srebro złocone, I poł. XVII w.

Trzy spojrzenia. Zasadnicza i oczywista kontrowersja dzieliła zwolenników i przeciwników reformacji. Władze Kościoła rzymskokatolickiego, a potem także katolickie elity świeckie długo i konsekwentnie potępiały inicjatorów oraz zwolenników reformacji jako tych, którzy wprowadzili podział w zachodnim Kościele, co miało być przyczyną jego osłabienia.

Diametralnie przeciwne stanowisko prezentowali ewangelicy, którzy uważali, iż postulaty reformy formułowane przez Marcina Lutra, Ulricha Zwingliego, Jana Kalwina i innych reformatorów pierwszego pokolenia dawały szansę gruntownej naprawy chrześcijaństwa zepsutego przez panowanie „babilońskiej nierządnicy”, czyli instytucji papiestwa.

Pomocnik Historyczny „Marcin Luter i reformacja” (100123) z dnia 11.09.2017; Reformacja; s. 72
Oryginalny tytuł tekstu: "Europa po rozłamie"
Reklama