Pomocnik Historyczny

Johann Sebastian Bach

Pomnik Johanna Sebastiana Bacha w Lipsku Pomnik Johanna Sebastiana Bacha w Lipsku Danita Delimont / Getty Images
Zwano go największym teologiem wśród muzyków i największym muzykiem wśród teologów.

Soli Deo Gloria. Pod swoimi religijnymi, lecz i niektórymi świeckimi partyturami Johann Sebastian Bach (1685–1750) umieszczał słowa „Soli Deo Gloria” (samemu Bogu chwała; podobnie czynili inni protestanccy twórcy epoki: Georg Friedrich Haendel, Christoph Graupner). Tworzył na chwałę Bożą. Ale czy był teologiem w tradycyjnym sensie tego słowa? Nie, ponieważ był przede wszystkim muzykiem praktykiem, a teologia jest obecna w jego twórczości jedynie wewnątrz muzyki; jej uzewnętrznieniem jest muzyczna retoryka, która oddaje treść zawartą w tekście.

Pomocnik Historyczny „Marcin Luter i reformacja” (100123) z dnia 11.09.2017; Reformacja; s. 89
Reklama