Pomocnik Historyczny

Pokolenia spadkobierców

Następcy Marcina Lutra

Uczniowie szkoły im. Lutra w Gotha, NRD, 1975 r. Uczniowie szkoły im. Lutra w Gotha, NRD, 1975 r. Frank Sorge / Ullstein Bild
Historia spadkobierców reformacji to także historia odczytania jej przesłania oraz opowieść o znaczeniu jej lidera.
Pod drzewem Lutra w Wormacji, 1900 r.Ullstein Bild Pod drzewem Lutra w Wormacji, 1900 r.

Pierwsze dwa stulecia. Ortodoksi i pietyści. Ugruntowywanie pamięci o Marcinie Lutrze zaczęło się już w momencie jego śmierci i było utwierdzane kolejnymi jubileuszami reformacyjnymi, których wzorcem stały się obchody 100-lecia ogłoszenia słynnych 95 tez. Pierwsze dwa stulecia to pozytywna pamięć o dziele reformy Kościoła – rozumianym w kategoriach prorockich, a więc krytyki i zmiany rzeczywistości z Bożego mandatu. Z perspektywy teologicznej oceny dzieła Lutra już dla jego XVII-wiecznych uczniów – teologów tzw.

Pomocnik Historyczny „Marcin Luter i reformacja” (100123) z dnia 11.09.2017; Reformacja; s. 90
Oryginalny tytuł tekstu: "Pokolenia spadkobierców"
Reklama