Pomocnik Historyczny

Narodziny nowoczesności

Czy reformacja stworzyła nowoczesność?

Marcin Luter, Johannes Gutenberg i Krzysztof Kolumb jako pionierzy nowoczesności, ilustracja współczesna Marcin Luter, Johannes Gutenberg i Krzysztof Kolumb jako pionierzy nowoczesności, ilustracja współczesna SPL
Nie odkrył Ameryki, nie wynalazł druku, nie wymyślił kredytu. To jednak Marcin Luter popchnął Europejczyków do nowoczesności z takimi jej fundamentami, jak kapitalizm, sfera publiczna i państwo narodowe. Czy to oznacza, że bez reformacji i protestantyzmu nowoczesna cywilizacja byłaby niemożliwa?
Manuskrypt Maksa WeberaAlamy Manuskrypt Maksa Webera

Stała zmiana. „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu” – pisali Karol Marks i Fryderyk Engels w „Manifeście Partii Komunistycznej”, próbując uchwycić istotę systemu kapitalistycznego. W dosadnych słowach pokazali różnicę dzielącą nowoczesność od innych historycznych epok: wcześniej chodziło o to, żeby świat trwał w bezruchu, w raz ustalonych ramach porządku społecznego, politycznego i gospodarczego. W kapitalizmie jedyne, co stałe, to zmiana, a siłą posługującą się zmianą jako instrumentem panowania nad światem i ekspansji jest burżuazja.

Pomocnik Historyczny „Marcin Luter i reformacja” (100123) z dnia 11.09.2017; Reformacja; s. 94
Oryginalny tytuł tekstu: "Narodziny nowoczesności"
Reklama