Pomocnik Historyczny

Detronizacja Królowej Nieba

Chrześcijaństwo bez Maryi

Madonna z Dzieciątkiem pod jabłonią, obraz Lucasa Cranacha (Starszego) z 1525 r.; początkowo reformatorzy nie mieli problemów z postacią Maryi. Madonna z Dzieciątkiem pod jabłonią, obraz Lucasa Cranacha (Starszego) z 1525 r.; początkowo reformatorzy nie mieli problemów z postacią Maryi. BEW
Maryja pozostała dla protestantów wzorem dobrej chrześcijańskiej matki, ale nikim więcej.
Alegoria starego i nowego Kościoła, bez wizerunku Maryi, reformacyjny drzeworyt z XVI w.AKG Alegoria starego i nowego Kościoła, bez wizerunku Maryi, reformacyjny drzeworyt z XVI w.

Maryja w środku religijnej wojny. W 1596 r. angielska flota zdobyła hiszpański port Kadyks i angielscy żołnierze oraz marynarze z entuzjazmem rzucili się rabować miasto. Grupa żeglarzy pod wodzą sir Waltera Raleigha wdarła się do jednego z kościołów i złupiwszy wota, kosztowne monstrancje oraz naczynia liturgiczne, wywlekli ze świątyni rzeźbę Maryi z Dzieciątkiem. Zataszczyli ją na rynek, a następnie, na oczach oniemiałych ze zgrozy katolickich mieszczan, oddzielili małego Jezusa i zaczęli się pastwić nad figurą jego matki.

Pomocnik Historyczny „Marcin Luter i reformacja” (100123) z dnia 11.09.2017; Protestantyzm; s. 120
Oryginalny tytuł tekstu: "Detronizacja Królowej Nieba"
Reklama