Pomocnik Historyczny

Kalwiniści

Dzieje ewangelicyzmu reformowanego

Kalwińska świątynia w Norymberdze, grafika z XVII w. Kalwińska świątynia w Norymberdze, grafika z XVII w. Getty Images
Kalwinizm, poprawniej ewangelicyzm reformowany, od samego początku zaskakiwał radykalnością myśli, popularnością oraz żywotnością. Choć w Polsce kojarzony z ciasnotą poglądów, jest jedną z najbardziej różnorodnych i elastycznych gałęzi protestantyzmu.
Synod w Dordrechcie, 1617-1618 r., który miał zakończyć spór o predestynację, ilustracja z epokiAlamy Synod w Dordrechcie, 1617-1618 r., który miał zakończyć spór o predestynację, ilustracja z epoki

Nieobiecujące początki. Początki nie były wcale obiecujące: ewangelicyzm reformowany obejmował tylko kilka miast w peryferyjnej Szwajcarii (Zurych, Berno, Lozanna). Despotyczny charakter jej pierwszego lidera – Ulricha Zwingliego – oraz dość radykalne poglądy na liturgię, komunię i ustrój Kościoła sprawiły, że gorliwie zwalczali sakramenciarzy (tak nazywano pierwszych reformowanych) zarówno katolicy, jak i luteranie. Taktyka izolacji była początkowo bardzo skuteczna.

Pomocnik Historyczny „Marcin Luter i reformacja” (100123) z dnia 11.09.2017; Protestantyzm; s. 122
Oryginalny tytuł tekstu: "Kalwiniści"
Reklama