Pomocnik Historyczny

Protestancki krąg

Kościoły i nurty protestantyzmu

Grupa kanadyjskich mennonitów (nurt anabaptyzmu) w drodze z Kanady do Meksyku, 1922 r. Grupa kanadyjskich mennonitów (nurt anabaptyzmu) w drodze z Kanady do Meksyku, 1922 r. Getty Images
Przegląd innych ważniejszych Kościołów i nurtów protestantyzmu (w porządku chronologicznym).
Protestantyzm i jego religijne dziedzictwoMarek Sobczak/Polityka Protestantyzm i jego religijne dziedzictwo

Anabaptyzm

Narodziny. Reformacja od początku nie była jednolitym nurtem ideowym. Prócz opisywanego wcześniej podziału na luterańskie i reformowane (kalwińskie) skrzydła bardzo wcześnie ujawniły się jej radykalne tendencje. Anabaptyści wywodzą się z grupy humanistów skupionej wokół Ulricha Zwingliego w Zurychu. Przewodził im początkowo wykształcony na uniwersytetach w Paryżu i Wiedniu Konrad Grebel. Obok niego należy wymienić Feliksa Manza, Grzegorza Blaurocka, Wilhelma Reublina oraz byłego franciszkanina Szymona Stumpfa.

Pomocnik Historyczny „Marcin Luter i reformacja” (100123) z dnia 11.09.2017; Protestantyzm; s. 138
Oryginalny tytuł tekstu: "Protestancki krąg"
Reklama