Pomocnik Historyczny

Oblicza wiary

Współczesne oblicze protestantyzmu

Luterański kościółek w Dakocie Północnej, USA Luterański kościółek w Dakocie Północnej, USA Pete Ryan / Getty Images
Czym dziś jest wielki ruch religijny, grupujący ok. 800 mln wyznawców, zapoczątkowany wystąpieniem Marcina Lutra przed pięciuset laty?
Światowa Federacja Luterańska zrzesza 145 Kościołów z 98 krajów reprezentujących ponad 74 mln chrześcijan.AN Światowa Federacja Luterańska zrzesza 145 Kościołów z 98 krajów reprezentujących ponad 74 mln chrześcijan.

Pojęciowa pułapka. Protestantyzm, a może protestantyzmy? Bo odpowiedzi na pytanie o dzisiejszy stan tego ruchu religijnego jest wiele i żadna nie ma prawa rościć sobie pierwszeństwa. Byłoby to zresztą niezgodne z pewnym modus vivendi protestantyzmu, który zakłada nieustanną reformę (semper reformanda). Wreszcie, jest to niemożliwe z uwagi na geograficzne i kulturowe zróżnicowanie wszystkich protestanckich Kościołów i organizacji na świecie. Niemniej ducha protestantyzmu oddają rozmaite fenomeny społeczne, dostrzegane i często poddawane krytyce zarówno z pozycji liberalnych, jak i konserwatywnych albo też konfesyjnych i bezwyznaniowych.

Pomocnik Historyczny „Marcin Luter i reformacja” (100123) z dnia 11.09.2017; Protestantyzm; s. 146
Oryginalny tytuł tekstu: "Oblicza wiary"
Reklama