Pomocnik Historyczny

Kalendarium jagiellońskie

Arras z zamku królewskiego na Wawelu z herbami Polski i Litwy wykonany w Brukseli ok. 1555 r. Arras z zamku królewskiego na Wawelu z herbami Polski i Litwy wykonany w Brukseli ok. 1555 r. Zamek Królewski na Wawelu
Zygmunt II August na portrecie, który powstał za jego życia, artysta nieznany, XVI w.Anna Stankiewicz/Zamek Królewski na Wawelu Zygmunt II August na portrecie, który powstał za jego życia, artysta nieznany, XVI w.

1352 (lub 1362)
Na świat przychodzi Jagiełło (lit. Jogajla), syn Olgierda Giedyminowicza, po śmierci ojca wielki książę litewski.

1385
W Krewie zostaje zawarta unia między Królestwem Polskim i wielkim księciem litewskim Jagiełłą.

1386
Jagiełło zostaje ochrzczony w Krakowie imieniem Władysław, poślubia zasiadającą na polskim tronie Jadwigę Andegaweńską i zostaje koronowany na króla Polski.

1399
Jadwiga umiera w połogu.