Pomocnik Historyczny

„Król jest cesarzem w swoim królestwie”

Europa w dobie Jagiellonów

Widok Krakowa, kolorowany drzeworyt z 1493 r., z czasów panowania Jana I Olbrachta Widok Krakowa, kolorowany drzeworyt z 1493 r., z czasów panowania Jana I Olbrachta Jacek Świderski / Muzeum Narodowe w Krakowie
Europa czasów Jagiellonów: podbój świata i zmiany na kontynencie.
Europa u schyłku XV w.Marek Sobczak/Polityka Europa u schyłku XV w.

Żniwa czarnej śmierci. „Mór zaczął się na kilka lat przedtem na Wschodzie i spowodował tam wielkie spustoszenie. Powoli, z miejsca na miejsce się przenosząc, zaraza do krajów zachodnich dotarła. Zapobieżenia ludzkie na nic się wobec niej zdały. Nie pomogło oczyszczanie miast przez ludzi do tego najętych, zakaz wprowadzania chorych do grodu, różne przestrzeżenia, co czynić należy, aby zdrowie zachować, ani też pokorne modlitwy, procesje i wszelkie pobożne dzieła. (…) Dawniej nikt by może nie pomyślał, że we Florencji można naliczyć tylu żywych mieszkańców, ile w niej się później okazało zmarłych.