Pomocnik Historyczny

„Kosztowności, że większych w całej Europie nie ma”

Najbogatsza europejska dynastia

Wjazd królewny Jadwigi do Landshut, malowidło w tamtejszym ratuszu, XIX w. Wjazd królewny Jadwigi do Landshut, malowidło w tamtejszym ratuszu, XIX w. AKG / EAST NEWS
Jagiellonowie imponowali zdolnościami gromadzenia i pomnażania bogactwa rodziny.
Kamea z wizerunkiem Bony, dzieło złotnika z Werony Gian Giacomo Caraglio, XVI w.Metropolitan Muzeum of Art Kamea z wizerunkiem Bony, dzieło złotnika z Werony Gian Giacomo Caraglio, XVI w.

Skarb z Tykocina. W obawie przed niespodziewaną śmiercią Zygmunt II August 6 maja 1571 r. zabrał się za spisywanie testamentu. (Mógł w nim dysponować majątkiem osobistym – tzw. królewszczyzny rządziły się odrębnymi prawami). Nie doczekał się potomka, więc głównymi spadkobierczyniami uczynił trzy siostry: Zofię, Annę i Katarzynę. Przy czym Annę, która jako jedyna nie wyszła za mąż, starał się najlepiej zabezpieczyć finansowo. A miał czym. Przez ostatnie lata życia zwoził skarby na zamek w Tykocinie, by całą fortunę zebrać w jednym miejscu.