Pomocnik Historyczny

„To jest rzecz niesłuszna i być nie może!”

Jagiellońskie skandale

Cztery żony Władysława II Jagiełły: Jadwiga Andegaweńska, Anna Cylejska, Elżbieta Granowska i Zofia Holszańska; rycina z dzieła Ludovica Deciusa „De Jegellonum familia liber II”, 1521 r. Cztery żony Władysława II Jagiełły: Jadwiga Andegaweńska, Anna Cylejska, Elżbieta Granowska i Zofia Holszańska; rycina z dzieła Ludovica Deciusa „De Jegellonum familia liber II”, 1521 r. AN
Skandale w rodzinie.
„Przysięga królowej Zofii Holszańskiej”, szkic Feliksa Sypniewskiego, XIX w.AN „Przysięga królowej Zofii Holszańskiej”, szkic Feliksa Sypniewskiego, XIX w.

Zawisza Czerwony. Już pierwsze małżeństwo założyciel dynastii Jagiellonów w Polsce zawierał w atmosferze międzynarodowej awantury. Jadwiga Andegaweńska była przyrzeczona Wilhelmowi Habsburgowi (zawarli tzw. ślub dziecięcy, nieważny bez pożycia cielesnego). Ich związek zerwano układami w Krewie, gdy wyznaczono jej na męża wielkiego księcia litewskiego. Wedle Jana Długosza Wilhelm nie zrezygnował z małżeństwa, szczególnie że w grę wchodziła korona Polski. Miał się zatem spotykać z Jadwigą w krużgankach krakowskiego kościoła franciszkanów, a gdy – dowiedziawszy się o tym – panowie polscy nie chcieli wypuścić Andegawenki z Wawelu, ta próbowała porąbać ciężkie, drewniane drzwi komnaty siekierą, którą w końcu odebrał jej rycerz Dymitr z Goraja.