Pomocnik Historyczny

„Urządzenie spraw królestwa”

Ustrój Polski Jagiellonów

Ilustracje z dzieła Stanisława Sarnickiego „Statuta i metrika przywilejów koronnych”, Kraków 1594 r. Ilustracje z dzieła Stanisława Sarnickiego „Statuta i metrika przywilejów koronnych”, Kraków 1594 r. AN
System władzy w rozległej monarchii.
Koronacja Aleksandra Jagiellończyka na króla Polski (1501 r.), ilustracja z pontyfikału biskupa Erazma Ciołka, XVI w.Biblioteka Narodowa Koronacja Aleksandra Jagiellończyka na króla Polski (1501 r.), ilustracja z pontyfikału biskupa Erazma Ciołka, XVI w.

Król

Wybór monarchy. Według powszechnej opinii po śmierci Zygmunta II Augusta nastała w Polsce monarchia elekcyjna. Nic bardziej mylnego! Już Jagiellonowie byli władcami elekcyjnymi. W styczniu 1386 r. Władysław II został wybrany na polskiego króla przez szlachtę i możnych. Zawarto wówczas układ, niemal jak – dwa stulecia późnej – pacta conventa. Był to zbiór zasad, do których przestrzegania elekt się zobowiązywał. Dopiero wówczas Jagiełło mógł przyjechać do Krakowa i zostać koronowany na króla Polski.