Pomocnik Historyczny

Doradcy królów w porządku chronologicznym

Doradcy królów w porządku chronologicznym

Kanclerz Jan Łaski wręcza królowi Aleksandrowi Statuty Królestwa Polskiego, drzeworyt z karty tytułowej tychże, wydanych w 1506 r. Kanclerz Jan Łaski wręcza królowi Aleksandrowi Statuty Królestwa Polskiego, drzeworyt z karty tytułowej tychże, wydanych w 1506 r. Biblioteka Narodowa

Mikołaj Trąba (ok. 1358–1422), h. Trąby

Doradca Władysława II Jagiełły; podkanclerzy koronny, arcybiskup gnieźnieński. Zwolennik aktywnej polityki antykrzyżackiej. Uczestnik bitwy pod Grunwaldem. Złożył podpis pod pierwszym pokojem toruńskim (1411 r.), później optował za likwidacją państwa zakonnego w Prusach. W latach 1414–18 przewodniczył polskiej delegacji na soborze w Konstancji, gdzie rozpatrywano sprawę konfliktu z zakonem. W 1417 r. otrzymał z rąk papieża tytuł prymasa Królestwa Polskiego, który odtąd przysługiwał arcybiskupom gnieźnieńskim.