Pomocnik Historyczny

„Zbrojno, konno i ludno”

Armie dynastii Jagiellonów

Bitwa pod Orszą (1514 r.), obraz nieznanego malarza z XVI w. Bitwa pod Orszą (1514 r.), obraz nieznanego malarza z XVI w. Piotr Ligier / Muzeum Narodowe w Warszawie
Jaką armią dysponowała dynastia.
Tzw. psi pysk, przyłbica z XIV w.Mirosław Gryń/Polityka Tzw. psi pysk, przyłbica z XIV w.

Kryzys pospolitego ruszenia. 186-letnie panowanie Jagiellonów w Polsce to czas siły, ale i rysujące się już zalążki militarnej niemocy. W wojskowości europejskiej zachodziły duże zmiany. Jagiellonowie zaś po ostatnich Piastach odziedziczyli zasady organizacji sił zbrojnych zawarte w tzw. statutach Kazimierza Wielkiego: najważniejsza i najliczniejsza jest wyprawa powszechna, czyli pospolite ruszenie szlacheckie (expeditio generalis), oraz obrona ziemi (defensio terrae).

Reklama
Reklama